Jag informeras om verksamhetens mål och innehåll

Förskolan Växthuset
Medelvärde
83,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
97,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
59,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
58,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
95,0