Samarbetet mellan mig och personal/dagbarnvårdare fungerar bra

Förskolan Teknikringen 18 Tiny Tots
Medelvärde
82,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
97,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
99,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
95,0