Förskolans innemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande

Förskolan Teknikringen 18 Tiny Tots
Medelvärde
84,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
75,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
97,0