Förskolans utemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande

Förskolan Lerbogavägen 9
Medelvärde
75,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
65,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
56,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
31,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
50,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
29,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
43,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
57,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
56,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
95,0