Det finns alltid någon att vända sig till med frågor eller problem som gäller mitt barn

Förskolan Växthuset
Medelvärde
92,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
95,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
99,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
55,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
97,0