Personalen/dagbarnvårdaren informerar om hur dagen har varit för mitt barn

Förskolan Kvinnebystigen 1
Medelvärde
79,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
93,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
46,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
58,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
44,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
51,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
92,0