Jag upplever att personalen/dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn

Förskolan Gränsliden 8
Medelvärde
87,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
98,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
99,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
99,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
100,0