Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs i förskolan

Förskolan Lerbogavägen 9
Medelvärde
84,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
97,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
99,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
92,0