Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga i förskolan

Förskolan Lerbogavägen 9
Medelvärde
74,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
86,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
58,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
81,0