Förskolan arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling

Förskolan Trastsångsvägen 71
Medelvärde
89,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
90,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
99,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
95,0