I förskolan förekommer inslag av naturvetenskap och teknik

Förskolan Teknikringen 18 Tiny Tots
Medelvärde
92,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
87,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
97,0