Förskolan präglas av ett genusmedvetet arbetssätt

Förskolan Kvinnebystigen 1
Medelvärde
69,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
85,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
61,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
96,0