Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan

Förskolan Föreningsgatan 19
Medelvärde
72,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
95,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
100,0