Jag känner mig alltid välkommen till förskolan

Förskolan Gränsliden 8
Medelvärde
88,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
98,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
99,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
100,0