Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är i förskolan

Förskolan Lerbogavägen 9
Medelvärde
87,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
100,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
99,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
95,0