Jag är nöjd med innehållet i utvecklingssamtalet

Förskolan Skäppan
Medelvärde
96,9
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
96,8
Medelvärde
76,0
Medelvärde
92,9
Medelvärde
83,3
Medelvärde
90,7
Medelvärde
92,5
Medelvärde
72,3
Medelvärde
96,4
Medelvärde
76,4
Medelvärde
74,1
Medelvärde
61,2
Medelvärde
93,3
Medelvärde
96,6
Medelvärde
86,1
Medelvärde
55,5
Medelvärde
92,5
Medelvärde
75,8
Medelvärde
69,2
Medelvärde
78,3
Medelvärde
80,0
Medelvärde
62,5
Medelvärde
94,1
Medelvärde
76,1
Medelvärde
72,2
Medelvärde
94,1
Medelvärde
66,6
Medelvärde
84,6
Medelvärde
91,2
Medelvärde
82,3
Medelvärde
61,5
Medelvärde
75,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
81,1
Medelvärde
79,7
Medelvärde
96,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
80,2
Medelvärde
96,4
Medelvärde
77,7
Medelvärde
73,6
Medelvärde
66,6
Medelvärde
72,5
Medelvärde
86,9
Medelvärde
86,6
Medelvärde
89,6
Medelvärde
88,8
Medelvärde
88,1
Medelvärde
97,7
Medelvärde
85,4
Medelvärde
88,8
Medelvärde
78,0
Medelvärde
69,4
Medelvärde
92,3
Medelvärde
74,7
Medelvärde
95,8
Medelvärde
76,3
Medelvärde
86,4
Medelvärde
97,6
Medelvärde
89,4
Medelvärde
89,3
Medelvärde
76,4
Medelvärde
91,6
Medelvärde
92,3
Medelvärde
80,9
Medelvärde
90,4
Medelvärde
80,7
Medelvärde
85,7
Medelvärde
84,7
Medelvärde
62,6
Medelvärde
94,7
Medelvärde
83,3
Medelvärde
73,1
Medelvärde
66,6
Medelvärde
71,7
Medelvärde
84,8
Medelvärde
92,1
Medelvärde
87,8
Medelvärde
92,0
Medelvärde
74,4
Medelvärde
77,7
Medelvärde
93,9
Medelvärde
82,0
Medelvärde
81,2
Medelvärde
89,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
78,5
Medelvärde
91,6
Medelvärde
71,7
Medelvärde
78,2
Medelvärde
84,4
Medelvärde
74,7
Medelvärde
84,6
Medelvärde
90,1
Medelvärde
75,0
Medelvärde
87,8
Medelvärde
79,4
Medelvärde
76,6
Medelvärde
89,2
Medelvärde
86,1
Medelvärde
84,6
Medelvärde
70,0
Medelvärde
84,9
Medelvärde
89,5
Medelvärde
88,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
70,3
Medelvärde
45,6
Medelvärde
96,3
Medelvärde
90,4
Medelvärde
52,0
Medelvärde
96,3
Medelvärde
89,7
Medelvärde
94,4