Jag informeras om verksamhetens mål och innehåll

Förskolan Skäppan
Medelvärde
84,8
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
98,4
Medelvärde
94,2
Medelvärde
87,3
Medelvärde
88,4
Medelvärde
94,4
Medelvärde
94,1
Medelvärde
80,9
Medelvärde
91,2
Medelvärde
85,2
Medelvärde
79,8
Medelvärde
63,8
Medelvärde
96,6
Medelvärde
96,6
Medelvärde
82,2
Medelvärde
65,6
Medelvärde
91,6
Medelvärde
73,5
Medelvärde
56,8
Medelvärde
76,0
Medelvärde
75,5
Medelvärde
66,6
Medelvärde
92,5
Medelvärde
82,6
Medelvärde
87,1
Medelvärde
93,6
Medelvärde
61,5
Medelvärde
79,7
Medelvärde
93,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
73,3
Medelvärde
92,1
Medelvärde
77,1
Medelvärde
80,2
Medelvärde
86,9
Medelvärde
98,1
Medelvärde
88,8
Medelvärde
80,0
Medelvärde
90,4
Medelvärde
73,9
Medelvärde
82,5
Medelvärde
86,3
Medelvärde
80,5
Medelvärde
92,2
Medelvärde
90,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,9
Medelvärde
89,5
Medelvärde
95,5
Medelvärde
90,2
Medelvärde
84,1
Medelvärde
74,1
Medelvärde
75,5
Medelvärde
83,3
Medelvärde
82,9
Medelvärde
94,8
Medelvärde
84,4
Medelvärde
82,1
Medelvärde
91,6
Medelvärde
85,9
Medelvärde
89,3
Medelvärde
93,6
Medelvärde
86,3
Medelvärde
86,2
Medelvärde
85,9
Medelvärde
84,3
Medelvärde
79,8
Medelvärde
92,2
Medelvärde
87,1
Medelvärde
64,2
Medelvärde
94,4
Medelvärde
91,6
Medelvärde
79,7
Medelvärde
69,2
Medelvärde
90,4
Medelvärde
88,8
Medelvärde
90,7
Medelvärde
80,5
Medelvärde
96,4
Medelvärde
75,0
Medelvärde
68,6
Medelvärde
95,8
Medelvärde
78,3
Medelvärde
79,1
Medelvärde
89,6
Medelvärde
87,0
Medelvärde
88,8
Medelvärde
77,1
Medelvärde
65,8
Medelvärde
80,9
Medelvärde
80,7
Medelvärde
76,6
Medelvärde
66,6
Medelvärde
91,6
Medelvärde
86,1
Medelvärde
71,4
Medelvärde
80,9
Medelvärde
91,3
Medelvärde
84,3
Medelvärde
83,9
Medelvärde
88,1
Medelvärde
68,7
Medelvärde
76,2
Medelvärde
100,0
Medelvärde
94,4
Medelvärde
66,6
Medelvärde
68,9
Medelvärde
44,4
Medelvärde
93,3
Medelvärde
93,6
Medelvärde
47,3
Medelvärde
93,9
Medelvärde
95,5
Medelvärde
94,1