Samarbetet mellan mig och personal/dagbarnvårdare fungerar bra

Förskolan Fröken Flora
Medelvärde
80,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
96,9
Medelvärde
88,8
Medelvärde
95,2
Medelvärde
94,2
Medelvärde
90,7
Medelvärde
99,0
Medelvärde
90,4
Medelvärde
96,4
Medelvärde
93,7
Medelvärde
79,2
Medelvärde
72,5
Medelvärde
100,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
95,5
Medelvärde
75,2
Medelvärde
95,9
Medelvärde
85,4
Medelvärde
82,4
Medelvärde
85,4
Medelvärde
79,4
Medelvärde
96,3
Medelvärde
86,6
Medelvärde
87,1
Medelvärde
95,2
Medelvärde
82,0
Medelvärde
86,9
Medelvärde
90,0
Medelvärde
91,6
Medelvärde
73,3
Medelvärde
92,1
Medelvärde
85,2
Medelvärde
85,1
Medelvärde
91,3
Medelvärde
94,4
Medelvärde
96,6
Medelvärde
86,5
Medelvärde
95,2
Medelvärde
84,7
Medelvärde
84,1
Medelvärde
92,4
Medelvärde
83,6
Medelvärde
93,3
Medelvärde
96,6
Medelvärde
86,2
Medelvärde
80,7
Medelvärde
89,5
Medelvärde
95,5
Medelvärde
94,4
Medelvärde
89,8
Medelvärde
81,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
97,6
Medelvärde
91,0
Medelvärde
97,4
Medelvärde
82,9
Medelvärde
91,6
Medelvärde
95,2
Medelvärde
94,7
Medelvärde
88,0
Medelvärde
78,3
Medelvärde
93,0
Medelvärde
94,1
Medelvärde
87,7
Medelvärde
86,2
Medelvärde
85,8
Medelvärde
98,8
Medelvärde
91,3
Medelvärde
86,4
Medelvärde
100,0
Medelvärde
89,2
Medelvärde
88,8
Medelvärde
82,5
Medelvärde
86,6
Medelvärde
97,2
Medelvärde
96,3
Medelvärde
86,1
Medelvärde
98,8
Medelvärde
81,7
Medelvärde
80,5
Medelvärde
98,6
Medelvärde
83,3
Medelvärde
82,9
Medelvärde
90,8
Medelvärde
93,8
Medelvärde
100,0
Medelvärde
82,2
Medelvärde
96,4
Medelvärde
81,7
Medelvärde
83,3
Medelvärde
81,4
Medelvärde
82,1
Medelvärde
84,3
Medelvärde
90,4
Medelvärde
81,3
Medelvärde
80,9
Medelvärde
80,9
Medelvärde
92,5
Medelvärde
95,8
Medelvärde
97,5
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,4
Medelvärde
93,0
Medelvärde
94,4
Medelvärde
95,5
Medelvärde
92,8
Medelvärde
72,6
Medelvärde
58,9
Medelvärde
96,6
Medelvärde
95,4
Medelvärde
73,6
Medelvärde
96,6
Medelvärde
97,7
Medelvärde
100,0