Förskolans innemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande

Förskolan Bergvallavägen 5
Medelvärde
84,3
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
75,7
Medelvärde
85,1
Medelvärde
82,5
Medelvärde
82,6
Medelvärde
72,2
Medelvärde
93,1
Medelvärde
78,9
Medelvärde
89,4
Medelvärde
71,3
Medelvärde
70,6
Medelvärde
96,9
Medelvärde
95,0
Medelvärde
91,1
Medelvärde
65,7
Medelvärde
85,8
Medelvärde
85,0
Medelvärde
68,5
Medelvärde
77,7
Medelvärde
77,7
Medelvärde
82,0
Medelvärde
90,7
Medelvärde
85,3
Medelvärde
82,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
61,5
Medelvärde
79,7
Medelvärde
91,2
Medelvärde
85,0
Medelvärde
73,8
Medelvärde
88,2
Medelvärde
84,4
Medelvärde
83,9
Medelvärde
86,9
Medelvärde
98,1
Medelvärde
90,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
96,8
Medelvärde
75,3
Medelvärde
71,6
Medelvärde
89,3
Medelvärde
84,8
Medelvärde
87,7
Medelvärde
90,0
Medelvärde
86,2
Medelvärde
73,6
Medelvärde
87,5
Medelvärde
95,5
Medelvärde
74,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
79,7
Medelvärde
74,1
Medelvärde
97,6
Medelvärde
86,9
Medelvärde
87,1
Medelvärde
86,3
Medelvärde
90,4
Medelvärde
92,8
Medelvärde
90,2
Medelvärde
83,3
Medelvärde
85,7
Medelvärde
97,2
Medelvärde
68,6
Medelvärde
92,5
Medelvärde
84,3
Medelvärde
75,7
Medelvärde
92,2
Medelvärde
87,6
Medelvärde
66,6
Medelvärde
88,8
Medelvärde
91,0
Medelvärde
78,7
Medelvärde
75,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
94,4
Medelvärde
90,7
Medelvärde
77,7
Medelvärde
97,6
Medelvärde
75,9
Medelvärde
75,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
87,7
Medelvärde
81,3
Medelvärde
94,0
Medelvärde
91,9
Medelvärde
84,8
Medelvärde
91,1
Medelvärde
80,7
Medelvärde
67,5
Medelvärde
88,1
Medelvärde
82,4
Medelvärde
84,6
Medelvärde
86,2
Medelvärde
89,2
Medelvärde
76,0
Medelvärde
88,1
Medelvärde
92,8
Medelvärde
92,0
Medelvärde
83,8
Medelvärde
86,4
Medelvärde
88,6
Medelvärde
84,8
Medelvärde
86,7
Medelvärde
94,4
Medelvärde
95,4
Medelvärde
79,4
Medelvärde
67,8
Medelvärde
55,5
Medelvärde
100,0
Medelvärde
84,8
Medelvärde
61,4
Medelvärde
100,0
Medelvärde
93,3
Medelvärde
90,2