Förskolans utemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande

Förskolan Rotegatan 10
Medelvärde
83,3
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
60,6
Medelvärde
90,7
Medelvärde
90,0
Medelvärde
68,1
Medelvärde
77,7
Medelvärde
92,1
Medelvärde
76,1
Medelvärde
52,6
Medelvärde
77,9
Medelvärde
56,2
Medelvärde
66,6
Medelvärde
93,9
Medelvärde
96,6
Medelvärde
88,1
Medelvärde
77,1
Medelvärde
77,7
Medelvärde
79,8
Medelvärde
63,1
Medelvärde
85,0
Medelvärde
71,1
Medelvärde
71,7
Medelvärde
81,4
Medelvärde
57,3
Medelvärde
79,4
Medelvärde
93,6
Medelvärde
51,2
Medelvärde
71,9
Medelvärde
76,6
Medelvärde
75,0
Medelvärde
71,1
Medelvärde
74,5
Medelvärde
82,2
Medelvärde
72,8
Medelvärde
72,4
Medelvärde
88,8
Medelvärde
79,3
Medelvärde
74,7
Medelvärde
88,8
Medelvärde
69,5
Medelvärde
71,6
Medelvärde
83,3
Medelvärde
76,3
Medelvärde
77,7
Medelvärde
90,0
Medelvärde
88,1
Medelvärde
70,1
Medelvärde
88,5
Medelvärde
75,5
Medelvärde
57,4
Medelvärde
71,0
Medelvärde
73,9
Medelvärde
64,5
Medelvärde
85,7
Medelvärde
82,1
Medelvärde
84,6
Medelvärde
74,8
Medelvärde
85,7
Medelvärde
89,2
Medelvärde
73,6
Medelvärde
74,6
Medelvärde
79,3
Medelvärde
95,8
Medelvärde
62,7
Medelvärde
94,7
Medelvärde
68,6
Medelvärde
65,6
Medelvärde
93,3
Medelvärde
83,9
Medelvärde
67,9
Medelvärde
84,7
Medelvärde
72,6
Medelvärde
79,1
Medelvärde
32,5
Medelvärde
77,7
Medelvärde
94,4
Medelvärde
75,9
Medelvärde
66,6
Medelvärde
79,7
Medelvärde
72,9
Medelvärde
86,1
Medelvärde
82,4
Medelvärde
84,9
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,1
Medelvärde
69,7
Medelvärde
80,0
Medelvärde
78,9
Medelvärde
73,5
Medelvärde
82,1
Medelvärde
80,7
Medelvärde
75,8
Medelvärde
60,7
Medelvärde
71,4
Medelvärde
78,6
Medelvärde
88,1
Medelvärde
85,7
Medelvärde
82,6
Medelvärde
72,0
Medelvärde
66,6
Medelvärde
88,6
Medelvärde
81,0
Medelvärde
83,6
Medelvärde
92,5
Medelvärde
95,5
Medelvärde
79,4
Medelvärde
56,9
Medelvärde
38,8
Medelvärde
86,6
Medelvärde
46,9
Medelvärde
70,1
Medelvärde
81,8
Medelvärde
97,7
Medelvärde
78,4