Det finns alltid någon att vända sig till med frågor eller problem som gäller mitt barn

Förskolan Sågvägen 8
Medelvärde
80,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
95,6
Medelvärde
85,1
Medelvärde
88,8
Medelvärde
84,0
Medelvärde
94,4
Medelvärde
95,1
Medelvärde
90,4
Medelvärde
98,2
Medelvärde
86,9
Medelvärde
77,0
Medelvärde
60,7
Medelvärde
100,0
Medelvärde
98,3
Medelvärde
97,7
Medelvärde
67,6
Medelvärde
97,9
Medelvärde
71,7
Medelvärde
75,4
Medelvärde
78,3
Medelvärde
89,5
Medelvärde
80,5
Medelvärde
90,7
Medelvärde
91,6
Medelvärde
82,0
Medelvärde
93,6
Medelvärde
71,7
Medelvärde
80,4
Medelvärde
91,6
Medelvärde
93,3
Medelvärde
68,8
Medelvärde
90,2
Medelvärde
77,9
Medelvärde
88,8
Medelvärde
91,3
Medelvärde
96,3
Medelvärde
93,3
Medelvärde
82,7
Medelvärde
95,2
Medelvärde
78,2
Medelvärde
82,5
Medelvärde
90,9
Medelvärde
79,3
Medelvärde
88,8
Medelvärde
96,6
Medelvärde
85,7
Medelvärde
80,7
Medelvärde
86,0
Medelvärde
95,5
Medelvärde
92,5
Medelvärde
82,6
Medelvärde
81,2
Medelvärde
87,1
Medelvärde
100,0
Medelvärde
83,7
Medelvärde
94,8
Medelvärde
77,2
Medelvärde
92,8
Medelvärde
96,4
Medelvärde
92,9
Medelvärde
81,3
Medelvärde
74,6
Medelvärde
92,7
Medelvärde
92,1
Medelvärde
87,7
Medelvärde
86,2
Medelvärde
85,8
Medelvärde
98,8
Medelvärde
92,5
Medelvärde
85,1
Medelvärde
95,8
Medelvärde
85,1
Medelvärde
81,9
Medelvärde
76,6
Medelvärde
86,6
Medelvärde
94,4
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,8
Medelvärde
97,6
Medelvärde
76,9
Medelvärde
72,2
Medelvärde
98,6
Medelvärde
90,0
Medelvärde
76,9
Medelvärde
89,6
Medelvärde
83,9
Medelvärde
96,9
Medelvärde
95,5
Medelvärde
89,4
Medelvärde
78,2
Medelvärde
88,1
Medelvärde
77,1
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,3
Medelvärde
91,3
Medelvärde
88,1
Medelvärde
90,4
Medelvärde
93,4
Medelvärde
89,5
Medelvärde
92,5
Medelvärde
87,6
Medelvärde
81,0
Medelvärde
89,7
Medelvärde
100,0
Medelvärde
96,6
Medelvärde
95,2
Medelvärde
75,8
Medelvärde
46,9
Medelvärde
96,6
Medelvärde
95,4
Medelvärde
59,2
Medelvärde
100,0
Medelvärde
97,7
Medelvärde
98,0