Personalen/dagbarnvårdaren informerar om hur dagen har varit för mitt barn

Förskolan Fårhagsvägen 37
Medelvärde
71,7
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
91,3
Medelvärde
78,7
Medelvärde
84,1
Medelvärde
81,1
Medelvärde
86,2
Medelvärde
83,3
Medelvärde
76,1
Medelvärde
82,4
Medelvärde
78,2
Medelvärde
74,0
Medelvärde
63,4
Medelvärde
96,9
Medelvärde
91,6
Medelvärde
88,8
Medelvärde
54,9
Medelvärde
84,8
Medelvärde
68,3
Medelvärde
64,9
Medelvärde
70,0
Medelvärde
79,1
Medelvärde
75,9
Medelvärde
74,6
Medelvärde
89,7
Medelvärde
80,9
Medelvärde
33,3
Medelvärde
61,7
Medelvärde
81,6
Medelvärde
88,3
Medelvärde
55,5
Medelvärde
82,3
Medelvärde
74,0
Medelvärde
62,9
Medelvärde
79,7
Medelvärde
96,3
Medelvärde
72,2
Medelvärde
67,2
Medelvärde
76,1
Medelvärde
72,2
Medelvärde
71,4
Medelvärde
77,2
Medelvärde
68,4
Medelvärde
73,3
Medelvärde
80,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
78,9
Medelvärde
76,0
Medelvärde
75,5
Medelvärde
62,9
Medelvärde
69,5
Medelvärde
71,8
Medelvärde
82,8
Medelvärde
71,4
Medelvärde
75,6
Medelvärde
79,4
Medelvärde
64,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
85,7
Medelvärde
75,4
Medelvärde
73,3
Medelvärde
63,4
Medelvärde
87,5
Medelvärde
70,5
Medelvärde
73,6
Medelvärde
70,5
Medelvärde
70,7
Medelvärde
93,3
Medelvärde
87,1
Medelvärde
72,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
70,8
Medelvärde
75,0
Medelvärde
60,8
Medelvärde
84,4
Medelvärde
86,1
Medelvärde
75,9
Medelvärde
72,2
Medelvärde
95,2
Medelvärde
68,2
Medelvärde
64,8
Medelvärde
91,6
Medelvärde
56,6
Medelvärde
70,6
Medelvärde
79,3
Medelvärde
77,3
Medelvärde
87,8
Medelvärde
86,6
Medelvärde
70,1
Medelvärde
67,4
Medelvärde
73,8
Medelvärde
63,1
Medelvärde
79,6
Medelvärde
66,6
Medelvärde
77,3
Medelvärde
77,3
Medelvärde
64,2
Medelvärde
66,6
Medelvärde
77,7
Medelvärde
78,1
Medelvärde
83,9
Medelvärde
79,0
Medelvärde
72,3
Medelvärde
76,1
Medelvärde
85,1
Medelvärde
90,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
65,5
Medelvärde
40,7
Medelvärde
93,3
Medelvärde
75,7
Medelvärde
56,1
Medelvärde
87,8
Medelvärde
88,8
Medelvärde
88,2