Jag upplever att personalen/dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn

Förskolan Pärlan (ÖVA)
Medelvärde
98,8
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
97,1
Medelvärde
94,4
Medelvärde
96,6
Medelvärde
88,4
Medelvärde
96,3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
93,2
Medelvärde
96,4
Medelvärde
93,1
Medelvärde
79,8
Medelvärde
76,4
Medelvärde
96,6
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
96,9
Medelvärde
86,8
Medelvärde
85,1
Medelvärde
82,9
Medelvärde
81,2
Medelvärde
84,6
Medelvärde
96,3
Medelvärde
88,0
Medelvärde
84,6
Medelvärde
98,4
Medelvärde
82,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
94,7
Medelvärde
93,3
Medelvärde
80,0
Medelvärde
92,1
Medelvärde
86,2
Medelvärde
91,3
Medelvärde
94,2
Medelvärde
98,1
Medelvärde
96,6
Medelvärde
85,9
Medelvärde
96,8
Medelvärde
77,7
Medelvärde
87,3
Medelvärde
93,9
Medelvärde
89,0
Medelvärde
94,4
Medelvärde
96,6
Medelvärde
84,5
Medelvärde
87,7
Medelvärde
96,7
Medelvärde
95,5
Medelvärde
94,4
Medelvärde
89,8
Medelvärde
86,2
Medelvärde
93,5
Medelvärde
97,6
Medelvärde
91,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,1
Medelvärde
92,8
Medelvärde
97,6
Medelvärde
94,7
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,8
Medelvärde
95,8
Medelvärde
92,1
Medelvärde
92,9
Medelvärde
88,2
Medelvärde
91,9
Medelvärde
98,8
Medelvärde
97,5
Medelvärde
85,9
Medelvärde
97,2
Medelvärde
91,5
Medelvärde
90,9
Medelvärde
87,5
Medelvärde
88,8
Medelvärde
97,2
Medelvärde
98,1
Medelvärde
83,3
Medelvärde
87,1
Medelvärde
82,4
Medelvärde
98,6
Medelvärde
83,3
Medelvärde
92,0
Medelvärde
95,2
Medelvärde
93,2
Medelvärde
100,0
Medelvärde
95,5
Medelvärde
92,9
Medelvärde
86,1
Medelvärde
90,4
Medelvärde
84,2
Medelvärde
90,6
Medelvärde
92,1
Medelvärde
92,8
Medelvärde
90,6
Medelvärde
88,1
Medelvärde
88,1
Medelvärde
94,2
Medelvärde
94,6
Medelvärde
97,5
Medelvärde
90,4
Medelvärde
82,3
Medelvärde
96,2
Medelvärde
100,0
Medelvärde
96,6
Medelvärde
92,8
Medelvärde
72,6
Medelvärde
62,8
Medelvärde
96,6
Medelvärde
93,9
Medelvärde
71,9
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0