Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs i förskolan

Förskolan Evastigen 47
Medelvärde
86,3
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
89,8
Medelvärde
91,6
Medelvärde
96,6
Medelvärde
88,4
Medelvärde
94,4
Medelvärde
95,9
Medelvärde
87,0
Medelvärde
96,4
Medelvärde
85,5
Medelvärde
77,7
Medelvärde
77,5
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
93,3
Medelvärde
69,5
Medelvärde
92,7
Medelvärde
75,4
Medelvärde
80,0
Medelvärde
83,3
Medelvärde
87,1
Medelvärde
98,1
Medelvärde
85,3
Medelvärde
84,6
Medelvärde
95,2
Medelvärde
61,5
Medelvärde
84,0
Medelvärde
91,6
Medelvärde
88,3
Medelvärde
73,3
Medelvärde
92,1
Medelvärde
83,3
Medelvärde
93,8
Medelvärde
84,0
Medelvärde
96,3
Medelvärde
94,4
Medelvärde
85,6
Medelvärde
96,8
Medelvärde
84,7
Medelvärde
88,8
Medelvärde
87,8
Medelvärde
88,8
Medelvärde
93,3
Medelvärde
90,0
Medelvärde
89,6
Medelvärde
89,4
Medelvärde
85,4
Medelvärde
100,0
Medelvärde
85,1
Medelvärde
86,9
Medelvärde
84,4
Medelvärde
86,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
86,1
Medelvärde
89,7
Medelvärde
85,6
Medelvärde
86,9
Medelvärde
92,8
Medelvärde
94,7
Medelvärde
94,6
Medelvärde
90,4
Medelvärde
91,6
Medelvärde
80,3
Medelvärde
85,9
Medelvärde
86,2
Medelvärde
89,5
Medelvärde
97,7
Medelvärde
88,8
Medelvärde
72,0
Medelvärde
98,6
Medelvärde
86,0
Medelvärde
88,4
Medelvärde
80,0
Medelvärde
84,4
Medelvärde
91,6
Medelvärde
94,4
Medelvärde
84,8
Medelvärde
97,6
Medelvärde
83,0
Medelvärde
80,5
Medelvärde
97,2
Medelvärde
80,0
Medelvärde
84,5
Medelvärde
91,9
Medelvärde
91,3
Medelvärde
96,9
Medelvärde
93,3
Medelvärde
90,7
Medelvärde
75,6
Medelvärde
78,5
Medelvärde
82,4
Medelvärde
85,8
Medelvärde
90,2
Medelvärde
91,6
Medelvärde
77,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
92,0
Medelvärde
90,6
Medelvärde
93,8
Medelvärde
91,4
Medelvärde
80,3
Medelvärde
88,6
Medelvärde
96,3
Medelvärde
92,2
Medelvärde
88,1
Medelvärde
70,1
Medelvärde
53,3
Medelvärde
96,6
Medelvärde
93,9
Medelvärde
70,3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
93,3
Medelvärde
96,0