Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga i förskolan

Förskolan Fårhagsvägen 37
Medelvärde
77,7
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
86,6
Medelvärde
87,6
Medelvärde
87,0
Medelvärde
84,1
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,5
Medelvärde
82,2
Medelvärde
90,2
Medelvärde
73,5
Medelvärde
72,1
Medelvärde
71,0
Medelvärde
93,9
Medelvärde
94,7
Medelvärde
76,1
Medelvärde
59,2
Medelvärde
89,5
Medelvärde
76,6
Medelvärde
63,8
Medelvärde
75,7
Medelvärde
83,3
Medelvärde
94,4
Medelvärde
72,7
Medelvärde
80,0
Medelvärde
88,8
Medelvärde
60,0
Medelvärde
80,6
Medelvärde
80,3
Medelvärde
72,9
Medelvärde
74,3
Medelvärde
88,8
Medelvärde
73,4
Medelvärde
92,0
Medelvärde
85,9
Medelvärde
96,0
Medelvärde
84,8
Medelvärde
78,4
Medelvärde
93,3
Medelvärde
70,1
Medelvärde
88,3
Medelvärde
73,3
Medelvärde
85,1
Medelvärde
85,7
Medelvärde
80,0
Medelvärde
84,8
Medelvärde
71,1
Medelvärde
75,2
Medelvärde
87,1
Medelvärde
58,3
Medelvärde
81,6
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,9
Medelvärde
100,0
Medelvärde
73,3
Medelvärde
80,5
Medelvärde
76,7
Medelvärde
76,0
Medelvärde
77,7
Medelvärde
85,7
Medelvärde
92,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
82,6
Medelvärde
75,5
Medelvärde
83,3
Medelvärde
69,4
Medelvärde
82,0
Medelvärde
84,6
Medelvärde
84,0
Medelvärde
64,7
Medelvärde
96,9
Medelvärde
78,5
Medelvärde
76,5
Medelvärde
65,7
Medelvärde
76,9
Medelvärde
91,6
Medelvärde
92,1
Medelvärde
72,2
Medelvärde
93,5
Medelvärde
73,1
Medelvärde
75,0
Medelvärde
94,4
Medelvärde
75,0
Medelvärde
78,4
Medelvärde
84,0
Medelvärde
82,9
Medelvärde
93,3
Medelvärde
66,6
Medelvärde
77,7
Medelvärde
60,4
Medelvärde
73,9
Medelvärde
75,0
Medelvärde
80,3
Medelvärde
79,4
Medelvärde
82,6
Medelvärde
72,7
Medelvärde
70,3
Medelvärde
42,8
Medelvärde
85,8
Medelvärde
82,7
Medelvärde
85,9
Medelvärde
82,4
Medelvärde
72,6
Medelvärde
80,8
Medelvärde
87,0
Medelvärde
89,2
Medelvärde
76,9
Medelvärde
61,7
Medelvärde
39,6
Medelvärde
85,7
Medelvärde
80,9
Medelvärde
66,6
Medelvärde
96,3
Medelvärde
89,7
Medelvärde
86,6