Förskolan arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling

Förskolan Pärlan (ÖVA)
Medelvärde
88,8
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
90,9
Medelvärde
79,4
Medelvärde
87,0
Medelvärde
93,3
Medelvärde
90,7
Medelvärde
90,8
Medelvärde
73,9
Medelvärde
100,0
Medelvärde
77,2
Medelvärde
76,1
Medelvärde
69,5
Medelvärde
96,6
Medelvärde
96,6
Medelvärde
80,0
Medelvärde
63,5
Medelvärde
88,8
Medelvärde
80,7
Medelvärde
68,7
Medelvärde
77,0
Medelvärde
87,5
Medelvärde
82,0
Medelvärde
94,4
Medelvärde
76,3
Medelvärde
93,9
Medelvärde
98,4
Medelvärde
64,1
Medelvärde
85,4
Medelvärde
88,2
Medelvärde
84,2
Medelvärde
63,8
Medelvärde
93,3
Medelvärde
77,9
Medelvärde
87,5
Medelvärde
90,9
Medelvärde
92,5
Medelvärde
87,3
Medelvärde
79,7
Medelvärde
96,4
Medelvärde
84,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
82,2
Medelvärde
86,6
Medelvärde
83,3
Medelvärde
90,4
Medelvärde
86,2
Medelvärde
80,0
Medelvärde
91,1
Medelvärde
79,1
Medelvärde
85,7
Medelvärde
73,4
Medelvärde
83,9
Medelvärde
97,6
Medelvärde
79,5
Medelvärde
86,1
Medelvärde
82,5
Medelvärde
85,1
Medelvärde
90,6
Medelvärde
89,4
Medelvärde
90,6
Medelvärde
81,4
Medelvärde
87,5
Medelvärde
75,5
Medelvärde
87,5
Medelvärde
78,4
Medelvärde
90,6
Medelvärde
86,6
Medelvärde
83,9
Medelvärde
75,7
Medelvärde
94,4
Medelvärde
85,7
Medelvärde
80,0
Medelvärde
69,5
Medelvärde
86,6
Medelvärde
94,4
Medelvärde
92,5
Medelvärde
80,0
Medelvärde
77,2
Medelvärde
74,7
Medelvärde
95,8
Medelvärde
76,6
Medelvärde
78,3
Medelvärde
86,4
Medelvärde
84,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
83,3
Medelvärde
90,2
Medelvärde
74,5
Medelvärde
81,3
Medelvärde
77,7
Medelvärde
81,2
Medelvärde
82,2
Medelvärde
91,6
Medelvärde
82,6
Medelvärde
83,3
Medelvärde
79,4
Medelvärde
85,5
Medelvärde
82,7
Medelvärde
91,3
Medelvärde
86,0
Medelvärde
74,1
Medelvärde
82,9
Medelvärde
94,4
Medelvärde
93,1
Medelvärde
91,6
Medelvärde
66,6
Medelvärde
44,4
Medelvärde
93,3
Medelvärde
77,7
Medelvärde
66,6
Medelvärde
100,0
Medelvärde
94,8
Medelvärde
96,0