I förskolan förekommer inslag av naturvetenskap och teknik

Förskolan Evastigen 47
Medelvärde
75,2
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
86,6
Medelvärde
90,7
Medelvärde
93,3
Medelvärde
96,9
Medelvärde
87,0
Medelvärde
92,7
Medelvärde
79,2
Medelvärde
96,4
Medelvärde
77,1
Medelvärde
80,2
Medelvärde
79,7
Medelvärde
93,9
Medelvärde
100,0
Medelvärde
78,5
Medelvärde
63,4
Medelvärde
95,0
Medelvärde
66,6
Medelvärde
85,9
Medelvärde
75,0
Medelvärde
78,7
Medelvärde
96,3
Medelvärde
76,8
Medelvärde
87,1
Medelvärde
95,2
Medelvärde
70,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
87,7
Medelvärde
84,3
Medelvärde
69,2
Medelvärde
94,1
Medelvärde
77,0
Medelvärde
91,3
Medelvärde
90,4
Medelvärde
98,1
Medelvärde
85,1
Medelvärde
80,2
Medelvärde
88,8
Medelvärde
77,2
Medelvärde
85,0
Medelvärde
79,3
Medelvärde
89,7
Medelvärde
91,1
Medelvärde
93,3
Medelvärde
85,7
Medelvärde
79,1
Medelvärde
92,2
Medelvärde
97,7
Medelvärde
79,6
Medelvärde
93,6
Medelvärde
78,2
Medelvärde
76,0
Medelvärde
97,6
Medelvärde
80,9
Medelvärde
94,4
Medelvärde
85,7
Medelvärde
78,7
Medelvärde
79,1
Medelvärde
89,4
Medelvärde
92,0
Medelvärde
90,4
Medelvärde
84,8
Medelvärde
61,5
Medelvärde
82,2
Medelvärde
75,5
Medelvärde
84,7
Medelvärde
93,3
Medelvärde
92,3
Medelvärde
75,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
84,9
Medelvärde
86,6
Medelvärde
68,4
Medelvärde
88,1
Medelvärde
97,2
Medelvärde
96,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
93,8
Medelvärde
78,7
Medelvärde
77,0
Medelvärde
98,6
Medelvärde
89,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
89,2
Medelvärde
90,7
Medelvärde
92,5
Medelvärde
93,3
Medelvärde
77,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
76,8
Medelvärde
76,4
Medelvärde
83,7
Medelvärde
84,4
Medelvärde
88,1
Medelvärde
76,3
Medelvärde
79,4
Medelvärde
72,7
Medelvärde
92,0
Medelvärde
92,2
Medelvärde
90,1
Medelvärde
85,3
Medelvärde
83,0
Medelvärde
88,6
Medelvärde
100,0
Medelvärde
96,6
Medelvärde
73,3
Medelvärde
60,4
Medelvärde
41,2
Medelvärde
93,3
Medelvärde
95,2
Medelvärde
61,1
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
82,2