Förskolan präglas av ett genusmedvetet arbetssätt

Förskolan Bergvallavägen 5
Medelvärde
76,7
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
77,1
Medelvärde
83,3
Medelvärde
88,2
Medelvärde
75,0
Medelvärde
88,2
Medelvärde
88,8
Medelvärde
73,5
Medelvärde
89,4
Medelvärde
68,9
Medelvärde
73,9
Medelvärde
100,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
75,7
Medelvärde
76,1
Medelvärde
94,0
Medelvärde
74,3
Medelvärde
56,6
Medelvärde
80,0
Medelvärde
79,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
81,2
Medelvärde
68,8
Medelvärde
85,7
Medelvärde
90,4
Medelvärde
66,6
Medelvärde
80,4
Medelvärde
87,0
Medelvärde
74,3
Medelvärde
79,1
Medelvärde
85,7
Medelvärde
75,6
Medelvärde
78,3
Medelvärde
90,0
Medelvärde
82,3
Medelvärde
85,3
Medelvärde
78,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
76,6
Medelvärde
88,2
Medelvärde
76,1
Medelvärde
69,7
Medelvärde
66,6
Medelvärde
73,3
Medelvärde
74,5
Medelvärde
82,0
Medelvärde
85,9
Medelvärde
85,7
Medelvärde
88,1
Medelvärde
75,5
Medelvärde
72,9
Medelvärde
78,2
Medelvärde
90,4
Medelvärde
76,3
Medelvärde
76,6
Medelvärde
83,3
Medelvärde
78,2
Medelvärde
82,7
Medelvärde
78,5
Medelvärde
81,4
Medelvärde
75,7
Medelvärde
85,0
Medelvärde
70,3
Medelvärde
90,9
Medelvärde
93,3
Medelvärde
81,2
Medelvärde
80,4
Medelvärde
72,2
Medelvärde
74,3
Medelvärde
91,6
Medelvärde
75,4
Medelvärde
84,7
Medelvärde
72,6
Medelvärde
79,4
Medelvärde
81,8
Medelvärde
86,6
Medelvärde
81,8
Medelvärde
80,0
Medelvärde
71,9
Medelvärde
72,2
Medelvärde
94,2
Medelvärde
72,9
Medelvärde
77,0
Medelvärde
82,5
Medelvärde
81,4
Medelvärde
84,8
Medelvärde
76,1
Medelvärde
87,1
Medelvärde
64,2
Medelvärde
73,0
Medelvärde
74,3
Medelvärde
81,1
Medelvärde
77,7
Medelvärde
75,0
Medelvärde
63,8
Medelvärde
75,0
Medelvärde
81,4
Medelvärde
84,3
Medelvärde
80,3
Medelvärde
68,1
Medelvärde
84,3
Medelvärde
82,1
Medelvärde
81,4
Medelvärde
86,2
Medelvärde
90,8
Medelvärde
73,3
Medelvärde
62,5
Medelvärde
42,5
Medelvärde
90,4
Medelvärde
92,9
Medelvärde
70,8
Medelvärde
95,8
Medelvärde
87,8
Medelvärde
83,3