Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan

Förskolan Pärlan (ÖVA)
Medelvärde
91,6
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
92,7
Medelvärde
88,8
Medelvärde
88,8
Medelvärde
81,1
Medelvärde
88,8
Medelvärde
96,0
Medelvärde
85,7
Medelvärde
87,7
Medelvärde
85,7
Medelvärde
73,0
Medelvärde
77,1
Medelvärde
93,9
Medelvärde
100,0
Medelvärde
86,6
Medelvärde
76,7
Medelvärde
94,9
Medelvärde
88,8
Medelvärde
84,2
Medelvärde
85,8
Medelvärde
72,9
Medelvärde
71,7
Medelvärde
94,4
Medelvärde
88,0
Medelvärde
76,9
Medelvärde
92,0
Medelvärde
76,9
Medelvärde
87,2
Medelvärde
91,6
Medelvärde
80,0
Medelvärde
75,5
Medelvärde
88,2
Medelvärde
81,4
Medelvärde
93,5
Medelvärde
88,4
Medelvärde
98,1
Medelvärde
95,5
Medelvärde
82,1
Medelvärde
95,2
Medelvärde
80,5
Medelvärde
88,8
Medelvärde
84,8
Medelvärde
89,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
84,5
Medelvärde
85,9
Medelvärde
84,3
Medelvärde
97,7
Medelvärde
92,5
Medelvärde
82,6
Medelvärde
83,9
Medelvärde
88,1
Medelvärde
100,0
Medelvärde
89,4
Medelvärde
87,1
Medelvärde
77,0
Medelvärde
90,4
Medelvärde
89,2
Medelvärde
92,9
Medelvärde
86,6
Medelvärde
77,7
Medelvärde
94,4
Medelvärde
89,5
Medelvärde
89,4
Medelvärde
90,2
Medelvärde
83,3
Medelvärde
95,5
Medelvärde
91,3
Medelvärde
82,7
Medelvärde
97,2
Medelvärde
88,6
Medelvärde
89,5
Medelvärde
78,3
Medelvärde
86,6
Medelvärde
97,2
Medelvärde
94,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,5
Medelvärde
74,0
Medelvärde
97,2
Medelvärde
78,3
Medelvärde
77,7
Medelvärde
90,4
Medelvärde
87,6
Medelvärde
87,8
Medelvärde
97,7
Medelvärde
87,7
Medelvärde
87,6
Medelvärde
82,1
Medelvärde
85,9
Medelvärde
82,9
Medelvärde
80,3
Medelvärde
86,9
Medelvärde
80,0
Medelvärde
88,1
Medelvärde
92,8
Medelvärde
88,8
Medelvärde
82,2
Medelvärde
81,4
Medelvärde
88,3
Medelvärde
82,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
94,4
Medelvärde
91,1
Medelvärde
90,4
Medelvärde
68,9
Medelvärde
55,5
Medelvärde
96,6
Medelvärde
90,9
Medelvärde
84,2
Medelvärde
90,9
Medelvärde
91,1
Medelvärde
94,1