Jag känner mig alltid välkommen till förskolan

Förskolan Fårhagsvägen 37
Medelvärde
82,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
97,1
Medelvärde
95,3
Medelvärde
95,2
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,7
Medelvärde
99,0
Medelvärde
94,5
Medelvärde
98,2
Medelvärde
91,3
Medelvärde
82,2
Medelvärde
77,7
Medelvärde
93,9
Medelvärde
98,3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
95,9
Medelvärde
84,6
Medelvärde
82,4
Medelvärde
84,1
Medelvärde
85,4
Medelvärde
96,3
Medelvärde
88,0
Medelvärde
89,7
Medelvärde
96,8
Medelvärde
79,4
Medelvärde
89,1
Medelvärde
86,6
Medelvärde
98,3
Medelvärde
77,7
Medelvärde
92,1
Medelvärde
87,8
Medelvärde
92,5
Medelvärde
92,7
Medelvärde
96,3
Medelvärde
96,6
Medelvärde
87,7
Medelvärde
92,0
Medelvärde
85,5
Medelvärde
90,4
Medelvärde
93,9
Medelvärde
86,6
Medelvärde
96,6
Medelvärde
96,6
Medelvärde
86,2
Medelvärde
91,2
Medelvärde
89,5
Medelvärde
97,7
Medelvärde
94,4
Medelvärde
94,2
Medelvärde
85,0
Medelvärde
93,5
Medelvärde
97,6
Medelvärde
89,4
Medelvärde
100,0
Medelvärde
87,4
Medelvärde
94,0
Medelvärde
97,6
Medelvärde
92,9
Medelvärde
91,6
Medelvärde
85,0
Medelvärde
95,8
Medelvärde
94,1
Medelvärde
94,7
Medelvärde
84,3
Medelvärde
94,9
Medelvärde
97,7
Medelvärde
97,5
Medelvärde
90,1
Medelvärde
97,2
Medelvärde
89,8
Medelvärde
89,5
Medelvärde
88,3
Medelvärde
91,1
Medelvärde
94,4
Medelvärde
96,3
Medelvärde
86,1
Medelvärde
98,8
Medelvärde
84,3
Medelvärde
78,4
Medelvärde
98,6
Medelvärde
86,6
Medelvärde
90,4
Medelvärde
93,1
Medelvärde
88,8
Medelvärde
100,0
Medelvärde
84,4
Medelvärde
94,7
Medelvärde
89,1
Medelvärde
91,6
Medelvärde
87,7
Medelvärde
85,8
Medelvärde
94,1
Medelvärde
91,6
Medelvärde
82,6
Medelvärde
90,4
Medelvärde
90,4
Medelvärde
89,8
Medelvärde
95,8
Medelvärde
96,3
Medelvärde
88,3
Medelvärde
81,8
Medelvärde
94,3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
94,4
Medelvärde
97,6
Medelvärde
73,8
Medelvärde
58,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
98,4
Medelvärde
78,9
Medelvärde
93,9
Medelvärde
100,0
Medelvärde
96,0