Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är i förskolan

Förskolan Lindsdalsgatan 5
Medelvärde
92,9
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
97,1
Medelvärde
93,5
Medelvärde
98,4
Medelvärde
92,7
Medelvärde
98,1
Medelvärde
99,0
Medelvärde
93,8
Medelvärde
98,2
Medelvärde
93,7
Medelvärde
79,5
Medelvärde
79,0
Medelvärde
96,9
Medelvärde
100,0
Medelvärde
95,5
Medelvärde
80,0
Medelvärde
96,9
Medelvärde
91,4
Medelvärde
89,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
85,4
Medelvärde
87,1
Medelvärde
96,3
Medelvärde
92,0
Medelvärde
89,7
Medelvärde
96,8
Medelvärde
87,1
Medelvärde
92,0
Medelvärde
91,6
Medelvärde
91,6
Medelvärde
84,4
Medelvärde
94,1
Medelvärde
88,8
Medelvärde
93,8
Medelvärde
94,2
Medelvärde
98,1
Medelvärde
97,7
Medelvärde
90,2
Medelvärde
98,4
Medelvärde
80,5
Medelvärde
95,2
Medelvärde
93,9
Medelvärde
95,1
Medelvärde
94,4
Medelvärde
100,0
Medelvärde
89,6
Medelvärde
96,4
Medelvärde
94,7
Medelvärde
100,0
Medelvärde
98,1
Medelvärde
91,3
Medelvärde
90,8
Medelvärde
95,7
Medelvärde
100,0
Medelvärde
95,1
Medelvärde
94,8
Medelvärde
88,8
Medelvärde
92,8
Medelvärde
97,6
Medelvärde
93,3
Medelvärde
79,3
Medelvärde
93,0
Medelvärde
92,1
Medelvärde
96,4
Medelvärde
96,0
Medelvärde
90,9
Medelvärde
100,0
Medelvärde
97,5
Medelvärde
90,1
Medelvärde
98,6
Medelvärde
93,4
Medelvärde
90,9
Medelvärde
88,3
Medelvärde
95,5
Medelvärde
97,2
Medelvärde
98,1
Medelvärde
78,7
Medelvärde
98,8
Medelvärde
89,2
Medelvärde
83,8
Medelvärde
94,4
Medelvärde
88,3
Medelvärde
86,5
Medelvärde
97,7
Medelvärde
93,8
Medelvärde
100,0
Medelvärde
95,5
Medelvärde
94,7
Medelvärde
88,1
Medelvärde
90,4
Medelvärde
87,7
Medelvärde
89,7
Medelvärde
94,1
Medelvärde
91,6
Medelvärde
78,6
Medelvärde
95,2
Medelvärde
95,2
Medelvärde
95,6
Medelvärde
93,7
Medelvärde
95,0
Medelvärde
92,2
Medelvärde
85,3
Medelvärde
95,6
Medelvärde
100,0
Medelvärde
97,7
Medelvärde
100,0
Medelvärde
77,3
Medelvärde
48,1
Medelvärde
100,0
Medelvärde
95,4
Medelvärde
78,9
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0