Lokaler och mat

Hjulsbroskolan
Medelvärde
85,2
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
89,6
Medelvärde
89,0
Medelvärde
87,5
Medelvärde
85,2
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,9
Medelvärde
83,7
Medelvärde
83,5
Medelvärde
83,1
Medelvärde
82,8
Medelvärde
81,7
Medelvärde
80,9
Medelvärde
80,5
Medelvärde
79,8
Medelvärde
79,7
Medelvärde
78,9
Medelvärde
78,7
Medelvärde
78,5
Medelvärde
78,3
Medelvärde
77,7
Medelvärde
77,7
Medelvärde
75,9
Medelvärde
75,5
Medelvärde
74,9
Medelvärde
74,7
Medelvärde
74,7
Medelvärde
74,1
Medelvärde
73,7
Medelvärde
72,7
Medelvärde
72,6
Medelvärde
71,9
Medelvärde
70,9
Medelvärde
69,9
Medelvärde
67,2
Medelvärde
63,1
Medelvärde
63,0
Medelvärde
62,4
Medelvärde
61,9
Medelvärde
60,7