Lärande och utveckling

Förskolan Schiörlins gata 2 Utelek
Medelvärde
90,1
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
97
Medelvärde
95,8
Medelvärde
94,7
Medelvärde
94,6
Medelvärde
94
Medelvärde
93,3
Medelvärde
92,7
Medelvärde
92,6
Medelvärde
92,2
Medelvärde
92,1
Medelvärde
92,1
Medelvärde
91,5
Medelvärde
91,4
Medelvärde
91
Medelvärde
91
Medelvärde
90,5
Medelvärde
90,1
Medelvärde
90,1
Medelvärde
89,9
Medelvärde
89,8
Medelvärde
89,6
Medelvärde
89,4
Medelvärde
89,3
Medelvärde
88,7
Medelvärde
88,6
Medelvärde
88,1
Medelvärde
87,8
Medelvärde
87,6
Medelvärde
87,6
Medelvärde
87,5
Medelvärde
87,4
Medelvärde
87,2
Medelvärde
87,1
Medelvärde
86,9
Medelvärde
86,8
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,5
Medelvärde
86,5
Medelvärde
86,2
Medelvärde
86,1
Medelvärde
86
Medelvärde
85,6
Medelvärde
85,6
Medelvärde
85,6
Medelvärde
85,2
Medelvärde
85,1
Medelvärde
85,1
Medelvärde
85,1
Medelvärde
85,1
Medelvärde
85
Medelvärde
85
Medelvärde
84,5
Medelvärde
84,3
Medelvärde
84,2
Medelvärde
84,2
Medelvärde
84
Medelvärde
84
Medelvärde
83,8
Medelvärde
83,7
Medelvärde
83,6
Medelvärde
83,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,2
Medelvärde
83
Medelvärde
82,8
Medelvärde
82,3
Medelvärde
82,2
Medelvärde
82,1
Medelvärde
82
Medelvärde
82
Medelvärde
81,9
Medelvärde
81,5
Medelvärde
81,5
Medelvärde
81,3
Medelvärde
81,3
Medelvärde
81,2
Medelvärde
81,2
Medelvärde
80,9
Medelvärde
80,9
Medelvärde
80,8
Medelvärde
80,8
Medelvärde
80,6
Medelvärde
80,6
Medelvärde
80,2
Medelvärde
80
Medelvärde
80
Medelvärde
80
Medelvärde
79,8
Medelvärde
79,5
Medelvärde
79,5
Medelvärde
79,4
Medelvärde
79,1
Medelvärde
79,1
Medelvärde
79,1
Medelvärde
78,9
Medelvärde
78,7
Medelvärde
78,6
Medelvärde
78,6
Medelvärde
78,5
Medelvärde
78,5
Medelvärde
78,4
Medelvärde
78,4
Medelvärde
78,3
Medelvärde
78
Medelvärde
77,4
Medelvärde
77,2
Medelvärde
77
Medelvärde
76,8
Medelvärde
76,6
Medelvärde
76,4
Medelvärde
76,4
Medelvärde
75,8
Medelvärde
75,7
Medelvärde
75,5
Medelvärde
75,4
Medelvärde
75
Medelvärde
74,5
Medelvärde
74,2
Medelvärde
74,2
Medelvärde
73,8
Medelvärde
72,8
Medelvärde
72,4
Medelvärde
72,3
Medelvärde
69,7
Medelvärde
69
Medelvärde
67,8
Medelvärde
67,1
Medelvärde
66,2
Medelvärde
63
Medelvärde
60,4