På min skola behandlas pojkar och flickor lika

Hagbyskolan
Medelvärde
83,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 4-6
Medelvärde
100,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
45,0