Det serveras bra mat i skolan

Hagbyskolan
Medelvärde
50,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 4-6
Medelvärde
92,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
59,0
Medelvärde
58,0
Medelvärde
58,0
Medelvärde
56,0
Medelvärde
56,0
Medelvärde
55,0
Medelvärde
54,0
Medelvärde
52,0
Medelvärde
49,0
Medelvärde
49,0
Medelvärde
48,0
Medelvärde
48,0
Medelvärde
47,0
Medelvärde
47,0
Medelvärde
46,0
Medelvärde
46,0
Medelvärde
45,0
Medelvärde
44,0
Medelvärde
44,0
Medelvärde
44,0
Medelvärde
43,0
Medelvärde
42,0
Medelvärde
40,0
Medelvärde
39,0
Medelvärde
39,0
Medelvärde
39,0
Medelvärde
39,0
Medelvärde
38,0
Medelvärde
37,0
Medelvärde
36,0
Medelvärde
35,0
Medelvärde
31,0
Medelvärde
29,0