Personalen lyssnar på mig och tar mig på allvar

Himnaskolan
Medelvärde
86,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 4-6
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
67,0