Jag känner mig trygg när jag är i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet

Fredriksbergsskolan
Medelvärde
67,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 4-6
Medelvärde
92,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
69,0