På den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet kan man vara med på olika intressanta aktiviteter

Himnaskolan
Medelvärde
89,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 4-6
Medelvärde
94,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
67,0