Personalen agerar om det blir bråk i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet

Himnaskolan
Medelvärde
92,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 4-6
Medelvärde
95,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
69,0