Jag kan vara med och bestämma om vad som ska hända i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet

Himnaskolan
Medelvärde
83,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 4-6
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
60,0