Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

Hjulsbroskolan
Medelvärde
87,1
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
94,6
Medelvärde
92,5
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,5
Medelvärde
90,4
Medelvärde
90,2
Medelvärde
89,8
Medelvärde
89,6
Medelvärde
89,4
Medelvärde
87,6
Medelvärde
87,3
Medelvärde
87,2
Medelvärde
86,6
Medelvärde
86,4
Medelvärde
86,2
Medelvärde
84,6
Medelvärde
84,5
Medelvärde
84,4
Medelvärde
84,1
Medelvärde
83,7
Medelvärde
81,8
Medelvärde
81,6
Medelvärde
81,5
Medelvärde
81,5
Medelvärde
81,3
Medelvärde
80,7
Medelvärde
79,2
Medelvärde
78,9
Medelvärde
78,1
Medelvärde
76,9
Medelvärde
73,8
Medelvärde
71,4
Medelvärde
70,8
Medelvärde
70,8
Medelvärde
70,1
Medelvärde
69,4
Medelvärde
68,5
Medelvärde
67,7
Medelvärde
59,5