Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna

Hjulsbroskolan
Medelvärde
85,1
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
90,5
Medelvärde
85,8
Medelvärde
85,2
Medelvärde
84,3
Medelvärde
84,1
Medelvärde
84,1
Medelvärde
84,0
Medelvärde
83,9
Medelvärde
83,8
Medelvärde
83,5
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
82,5
Medelvärde
81,4
Medelvärde
81,3
Medelvärde
81,3
Medelvärde
81,3
Medelvärde
80,7
Medelvärde
80,5
Medelvärde
80,3
Medelvärde
80,2
Medelvärde
80,2
Medelvärde
80,1
Medelvärde
79,3
Medelvärde
78,7
Medelvärde
78,5
Medelvärde
77,8
Medelvärde
76,7
Medelvärde
76,5
Medelvärde
75,3
Medelvärde
74,8
Medelvärde
74,3
Medelvärde
73,3
Medelvärde
72,5
Medelvärde
72,2
Medelvärde
71,6
Medelvärde
69,2
Medelvärde
68,6
Medelvärde
66,7
Medelvärde
59,8