Jag är med och planerar mitt skolarbete

Bäckskolan
Medelvärde
76,6
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,5
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
82,6
Medelvärde
81,2
Medelvärde
80,9
Medelvärde
78,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,3
Medelvärde
77,2
Medelvärde
76,9
Medelvärde
74,5
Medelvärde
73,3
Medelvärde
71,3
Medelvärde
70,0
Medelvärde
69,7
Medelvärde
69,6
Medelvärde
69,1
Medelvärde
68,3
Medelvärde
67,6
Medelvärde
66,7
Medelvärde
66,0
Medelvärde
61,3
Medelvärde
61,1
Medelvärde
59,8
Medelvärde
59,6
Medelvärde
59,3
Medelvärde
57,2
Medelvärde
56,9
Medelvärde
56,6
Medelvärde
56,4
Medelvärde
54,8
Medelvärde
52,9
Medelvärde
52,9
Medelvärde
51,9
Medelvärde
50,7
Medelvärde
48,6
Medelvärde
46,9
Medelvärde
46,7
Medelvärde
44,4