Skolans lokaler är trivsamma

Bäckskolan
Medelvärde
81,4
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
97,2
Medelvärde
96,0
Medelvärde
95,4
Medelvärde
91,2
Medelvärde
90,8
Medelvärde
90,7
Medelvärde
90,5
Medelvärde
89,9
Medelvärde
89,5
Medelvärde
88,2
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,1
Medelvärde
86,8
Medelvärde
86,5
Medelvärde
86,5
Medelvärde
85,9
Medelvärde
84,7
Medelvärde
84,4
Medelvärde
83,6
Medelvärde
83,6
Medelvärde
83,1
Medelvärde
82,9
Medelvärde
82,6
Medelvärde
80,4
Medelvärde
79,6
Medelvärde
78,9
Medelvärde
78,6
Medelvärde
77,1
Medelvärde
77,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,4
Medelvärde
75,3
Medelvärde
73,5
Medelvärde
70,6
Medelvärde
70,3
Medelvärde
69,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
62,8
Medelvärde
60,3
Medelvärde
56,4