Det serveras bra mat i skolan

Rosendalsskolan
Medelvärde
75,4
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
89,2
Medelvärde
88,0
Medelvärde
84,3
Medelvärde
82,0
Medelvärde
81,9
Medelvärde
81,3
Medelvärde
80,5
Medelvärde
80,0
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,5
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,8
Medelvärde
76,7
Medelvärde
75,1
Medelvärde
75,0
Medelvärde
74,3
Medelvärde
72,7
Medelvärde
72,6
Medelvärde
71,8
Medelvärde
71,6
Medelvärde
71,6
Medelvärde
71,3
Medelvärde
70,6
Medelvärde
70,5
Medelvärde
66,3
Medelvärde
64,4
Medelvärde
63,9
Medelvärde
63,2
Medelvärde
62,9
Medelvärde
61,9
Medelvärde
61,7
Medelvärde
60,6
Medelvärde
59,3
Medelvärde
58,2
Medelvärde
54,8
Medelvärde
52,7
Medelvärde
51,7
Medelvärde
50,6
Medelvärde
40,0