Jag tycker det är roligt på fritidshemmet

Bäckskolan
Medelvärde
97,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
93,2
Medelvärde
92,2
Medelvärde
92,2
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,7
Medelvärde
90,2
Medelvärde
89,6
Medelvärde
87,6
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
84,8
Medelvärde
84,8
Medelvärde
84,5
Medelvärde
84,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
82,5
Medelvärde
82,2
Medelvärde
81,8
Medelvärde
81,7
Medelvärde
81,2
Medelvärde
81,2
Medelvärde
80,9
Medelvärde
80,6
Medelvärde
80,2
Medelvärde
80,1
Medelvärde
79,9
Medelvärde
79,8
Medelvärde
78,6
Medelvärde
78,0
Medelvärde
77,5
Medelvärde
77,2
Medelvärde
77,1
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,2
Medelvärde
76,2
Medelvärde
66,7
Medelvärde
66,7
Medelvärde
64,3
Medelvärde
57,8
Medelvärde
40,5