Jag får den hjälp och det stöd jag behöver av personalen

Nygårdsskolan
Medelvärde
81,5
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
95,8
Medelvärde
95,1
Medelvärde
94,1
Medelvärde
93,3
Medelvärde
93,3
Medelvärde
93,1
Medelvärde
92,5
Medelvärde
92,5
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,7
Medelvärde
90,3
Medelvärde
89,6
Medelvärde
89,0
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,3
Medelvärde
87,9
Medelvärde
87,6
Medelvärde
87,6
Medelvärde
87,2
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,2
Medelvärde
85,9
Medelvärde
84,2
Medelvärde
83,9
Medelvärde
83,7
Medelvärde
83,7
Medelvärde
83,5
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
81,9
Medelvärde
80,0
Medelvärde
79,7
Medelvärde
79,6
Medelvärde
79,6
Medelvärde
77,0
Medelvärde
75,9
Medelvärde
73,7
Medelvärde
69,0
Medelvärde
65,3
Medelvärde
57,3