Jag tycker att fritidshemmets lokaler är bra

Hjulsbroskolan
Medelvärde
89,3
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
96,3
Medelvärde
96,1
Medelvärde
94,8
Medelvärde
93,9
Medelvärde
93,0
Medelvärde
91,5
Medelvärde
91,3
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,8
Medelvärde
89,5
Medelvärde
89,5
Medelvärde
89,4
Medelvärde
88,6
Medelvärde
88,5
Medelvärde
87,7
Medelvärde
87,5
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,5
Medelvärde
86,5
Medelvärde
85,5
Medelvärde
84,5
Medelvärde
84,5
Medelvärde
83,9
Medelvärde
83,8
Medelvärde
83,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
82,7
Medelvärde
82,1
Medelvärde
81,8
Medelvärde
81,1
Medelvärde
81,0
Medelvärde
80,2
Medelvärde
79,7
Medelvärde
79,2
Medelvärde
79,0
Medelvärde
78,8
Medelvärde
67,9
Medelvärde
66,7
Medelvärde
65,4
Medelvärde
63,1