På mitt fritidshem får jag vara med och bestämma

Nygårdsskolan
Medelvärde
73,3
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
93,9
Medelvärde
91,3
Medelvärde
91,0
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,1
Medelvärde
87,3
Medelvärde
86,6
Medelvärde
84,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
82,1
Medelvärde
82,0
Medelvärde
81,4
Medelvärde
81,0
Medelvärde
78,8
Medelvärde
78,4
Medelvärde
77,2
Medelvärde
77,2
Medelvärde
76,9
Medelvärde
76,6
Medelvärde
76,6
Medelvärde
76,2
Medelvärde
75,7
Medelvärde
75,1
Medelvärde
75,0
Medelvärde
73,8
Medelvärde
73,7
Medelvärde
73,6
Medelvärde
72,8
Medelvärde
72,5
Medelvärde
72,4
Medelvärde
71,9
Medelvärde
71,4
Medelvärde
69,8
Medelvärde
64,4
Medelvärde
64,3
Medelvärde
63,5
Medelvärde
57,3
Medelvärde
54,7
Medelvärde
54,3