Jag kan få hjälp med skolarbete på fritidshemmet om jag vill

Bäckskolan
Medelvärde
86,7
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
92,5
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,5
Medelvärde
87,6
Medelvärde
86,9
Medelvärde
86,4
Medelvärde
85,6
Medelvärde
84,5
Medelvärde
84,2
Medelvärde
84,1
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
83,7
Medelvärde
82,5
Medelvärde
82,2
Medelvärde
81,5
Medelvärde
80,4
Medelvärde
79,6
Medelvärde
78,5
Medelvärde
78,5
Medelvärde
77,5
Medelvärde
77,1
Medelvärde
76,2
Medelvärde
76,1
Medelvärde
75,7
Medelvärde
74,7
Medelvärde
74,5
Medelvärde
74,1
Medelvärde
74,0
Medelvärde
70,5
Medelvärde
69,5
Medelvärde
68,1
Medelvärde
68,0
Medelvärde
66,7
Medelvärde
65,8
Medelvärde
54,5
Medelvärde
47,0
Medelvärde
46,4
Medelvärde
45,1
Medelvärde
43,8